Algemene Voorwaarden E-commerce

1. TOEPASSINGSBEREIK

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op de aankoop van producten die beschikbaar zijn op onze website (hierna "Product(en)") en die toegankelijk zijn via de volgende link: www.rossignol.com (hierna de "Website").

Deze Voorwaarden zijn van toepassing tussen de hieronder gedefinieerde partijen (hierna de "Partijen"):

- SKIS ROSSIGNOL, een vennootschap (Société par Actions Simplifiée) opgericht in Frankrijk en ingeschreven in het handels- en verenigingsregister van Grenoble. Ons bedrijfsregistratienummer is 056 502 958 en ons hoofdkantoor is gevestigd aan 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, FRANKRIJK. Ons geregistreerde btw-nummer is FR28056502958 (hierna "wij" of "we" of "ons/onze"),

- De consument wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon die voldoet aan de voorwaarden gedefinieerd in artikel 2.1 en een bestelling plaatst via de Website (hierna "u" of "uw").

De Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen die worden geleverd in Nederland, (het "Land") ter attentie van natuurlijke personen die Producten kopen voor niet-professioneel gebruik. Bijgevolg worden hier uitsluitend natuurlijke personen bedoeld die een Product kopen voor doeleinden die niet binnen het toepassingsgebied van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of professionele activiteiten vallen. Voor verkopen bestemd voor professionals verwijzen wij naar de algemene verkoopvoorwaarden voorbehouden aan professionals. Alleen juridisch bekwame personen die niet onder curatele staan en die een postadres in het Land hebben, mogen bestellingen plaatsen op de Website.

U wordt geïnformeerd dat we de keuze hebben gemaakt om de uitvoering van uw bestelling toe te vertrouwen, van de validatie tot de levering (inclusief potentiële retourzending), aan onze wereldwijde e-commercepartner, U.S DIRECT E-COMMERCE LIMITED (handelend als eShopWorld), een vennootschap dat met registratienummer 479237 is gevestigd in Ierland op het adres 479237 te South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin ("eShopworld").

U moet akkoord gaan met de Algemene voorwaarden van eShopworld wanneer u een Product koopt, aangezien uw bestelling wordt overeengekomen tussen u en eShopworld. De toepasselijke wetgeving tussen u en eShopworld wordt uiteengezet binnen de algemene verkoopvoorwaarden.

U wordt er hierbij op gewezen dat het Franse recht van toepassing is op de Voorwaarden en in het bijzonder op de artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid en garantie die van toepassing zijn tussen u en ons zodra u een Product heeft gekocht. Bijgevolg verwijzen alle verwijzingen naar artikelen van de wet of regelgevingen die hierin worden uitgedrukt naar de Franse wetsbepaling. Indien echter in het Land een dwingende bepaling van toepassing zou zijn die gunstiger is voor de consument, dan geldt deze bepaling van dwingend recht.

Het feit dat u een bestelling plaatst via de Website impliceert uw volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Voorwaarden.

We kunnen deze Voorwaarden zonder kennisgeving aan u van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om te voldoen aan de wet of aan onze veranderende zakelijke vereisten. U wordt geïnformeerd dat u en wij gebonden zijn aan de Voorwaarden die beschikbaar zijn op onze Website op het moment dat u de bestelling plaatst, met uitzondering van uitdrukkelijke bepalingen van dwingend recht die van toepassing zijn vanaf het moment van publicatie.

De Partijen komen overeen dat een geschrift in elektronische vorm als bewijs toelaatbaar is op dezelfde basis als een geschrift op een papieren drager. De Partijen komen overeen de computerbestanden te bewaren, zodat ze betrouwbare en duurzame kopieën kunnen vormen in de zin van artikel 1379 van het Franse Burgerlijk Wetboek, van elke elektronische uitwisseling, bestelling, orderbevestiging of elk ander document dat de Partijen kunnen uitwisselen in verband met bestellingen en aankopen die, in overeenstemming met deze Voorwaarden, op de Website worden gedaan.

2. BESTELLINGEN

2.1 Staat

 

Om een bestelling te kunnen plaatsen voor de aankoop van Producten, moet u aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:
- alle informatie invullen die nodig is voor de betaling, de plaats van levering, de keuze van de betaalmethode en alle andere informatie die nodig is op de betaalpagina die door eShopworld wordt beheerd om de bestellingen te verwerken;
- in het bezit zijn van een geldige creditcard of een actieve PayPal-rekening.

 

2.2 Procedure bestellingen plaatsen - Validatie van bestellingen

 

Nadat u de gekozen Product(en) heeft geselecteerd door op de link "Aan winkelmandje toevoegen" te klikken, word u doorverwezen naar de betaalpagina die eigendom is van en wordt beheerd door eShopworld. Vervolgens volgt u het bestelproces dat eindigt met het sluiten van het verkoopcontract tussen u en eShopworld. Tijdens het afrekenen wordt u door eShopworld gefactureerd voor het Product/de Producten, de verzending en eventuele rechten en belastingen die in uw Land van toepassing zijn. Houd er rekening mee dat uw transactie tussen u en eShopworld zal zijn. Uw creditcard/pinpas of andere betaalmethode wordt gefactureerd door eShopworld en de kosten op uw afschrift bevatten de omschrijving "eShopWorld", “eSW” of iets soortgelijks.

 

2.3 Let op: Gepersonaliseerd Product (Product gekocht in een Set)

 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat gepersonaliseerde Producten:
• Niet kunnen worden geretourneerd EN
• Worden gemonteerd en/of aangebracht en/of samengesteld volgens de regels van de ambacht EN op basis van de informatie die u ons heeft verstrekt. Onze aansprakelijkheid en garantie kunnen niet worden uitgeoefend in geval van gevolgen van een verkeerde afstelling van de bindingen die zijn gemaakt op basis van onjuiste gegevens die u ons heeft verstrekt.

 


Wat is een gepersonaliseerd Product?

 

Een gepersonaliseerd Product wil zeggen elk Product dat op onomkeerbare wijze is aangepast of gewijzigd en in het bijzonder elk Product waarin is geboord en dat is samengesteld volgens de specificaties van de klant die werden doorgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Producten gekocht in een Set (ski's en/of snowboards plus bindingen), zijn gepersonaliseerde Producten waarvoor u gegevens moet invullen die nodig zijn voor de montage en afstelling van de bindingen.

De montage en afstelling van de bindingen zal worden uitgevoerd op basis van de informatie die u ons heeft gestuurd en die u bij het plaatsen van uw bestelling heeft bevestigd. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om ons te voorzien van nauwkeurige en correcte informatie. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een verkeerde afstelling van de bindingen die is gedaan op basis van onjuiste informatie die u ons heeft verstrekt op het moment van bestelling.

Het is voorgeschreven dat elk gepersonaliseerd Product dat in de Set is gekocht niet kan worden geretourneerd en dat u bijgevolg de prijs van dit Product in zijn geheel moet betalen en dat er geen restitutie zal worden uitgevoerd.

Als de informatie die u aan ons heeft doorgegeven het niet mogelijk maakt om de bindingen af te stellen volgens de geldende normen, dan worden uw bindingen gemonteerd geleverd, maar niet afgesteld.

Wij herinneren u eraan dat de afstelling moet worden uitgevoerd door een professional.

3. BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Onze aanbiedingen van Producten en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Website, met uitzondering van speciale activiteiten waarvan de geldigheidsperiode op de Website staat vermeld. We raden u aan de beschikbaarheid van de verkochte Producten te controleren op de informatiepagina van elk Product.

In het geval dat u een bestelling heeft geplaatst voor een Product dat tijdelijk niet leverbaar is, behouden we ons het recht voor om eShopworld te vragen uw bestelling te annuleren, onder voorbehoud dat we u hiervan op de hoogte stellen.

De volledige bestelling wordt alleen verwerkt en verzonden zodra alle Producten voor deze bestelling beschikbaar zijn.

De voorwaarden van de tijdelijk voorgestelde aanbiedingen worden op de Website vermeld.

4. PRIJS – BETALING – RISICO-OVERDRACHT EN EIGENDOMSOVERDRACHT

4.1 Prijs

 

Prijzen die op de Website worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's inclusief btw, maar zijn exclusief leveringskosten, evenals, wanneer uw Land niet in de Europese Unie is gevestigd, eventuele extra belastingen en wisselkosten, indien van toepassing.

We behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten worden in elk geval gefactureerd op basis van de prijs die op de Website van kracht is en wordt weergegeven op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

Indien een of meer belastingen of bijdragen worden gewijzigd, evenals in het geval van nieuwe belastingen of bijdragen, kan deze wijziging worden doorberekend in de verkoopprijs van de Producten.

We informeren u dat we geen controle hebben over de leveringskosten en extra kosten en/of belastingen. Als u hierover vragen heeft, kunt u de Algemene verkoopvoorwaarden van eShopworld raadplegen.

 

4.2 Betaling

 

Raadpleeg de Algemene verkoopvoorwaarden van eShopworld die van toepassing zijn op het moment van uw bestelling. Betaling van de Producten vindt plaats op de betaalpagina van eShopworld, in overeenstemming met de vereisten van eShopworld en onder haar exclusieve verantwoordelijkheid.

5. BEZORGING

Wij maken alleen het pakket klaar. Raadpleeg de Algemene verkoopvoorwaarden van eShopworld die van toepassing zijn op het moment van uw bestelling voor de leveringsvoorwaarden. eShopworld verzorgt de levering onder haar eigen verantwoordelijkheid.

6. HERROEPINGSRECHT

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Algemene verkoopvoorwaarden van eShopworld, is het u uitdrukkelijk toegestaan om uw herroepingsrecht uit te oefenen gedurende dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de Producten.

Als u uw herroepingsrecht wilt uitoefenen, raadpleeg dan de Algemene verkoopvoorwaarden van eShopworld die van toepassing zijn op het moment van uw bestelling en volg de instructies op.

De uitoefening van het herroepingsrecht is uitdrukkelijk uitgesloten voor alle gepersonaliseerd Producten. Er wordt aan herinnerd dat onder gepersonaliseerd Product wordt verstaan elk Product dat op onomkeerbare wijze is aangepast of gewijzigd en in het bijzonder elk Product waarin is geboord en dat is samengesteld volgens de specificaties van de klant die op het moment van de bestelling zijn doorgegeven, zoals Producten die in een Set worden gekocht (zie artikel 2.3 hierboven).

7. GARANTIE

U wordt geïnformeerd dat de kenmerken van elk Product online beschikbaar zijn onder de beschrijving van het betreffende Product.

Het Product dat u via onze Website heeft gekocht, wordt gedekt door wettelijke garanties, waaraan een commerciële garantie kan worden toegevoegd voor aangewezen Producten, indien dit uitdrukkelijk is aangegeven op het Productblad of op de Website. Voor de toepassing van enige garantie dient het aankoopbewijs van het Product te worden overlegd.

WAARSCHUWING: De garanties die in dit document worden beschreven, zijn uitsluitend van toepassing op onze consumenten, dat wil zeggen natuurlijke personen die een Product kopen voor doeleinden die niet binnen het toepassingsgebied van hun commerciële, industriële, ambachtelijke of algemene activiteiten vallen. U wordt er hierbij op gewezen dat de garanties waarop u recht heeft, zijn onderworpen aan Franse wetgeving. Indien in uw Land echter een dwingende wettelijke bepaling bestaat die de consument meer bescherming biedt, dan zal deze bepaling van toepassing zijn in plaats van de minder gunstige Franse wettelijke garanties.

U vindt ons garantiebeleid hier: https://www.rossignol.com/warranty

Op voorwaarde dat er aan de voorwaarden van de garantie wordt voldaan, zal eShopworld op onze instructie u terugbetalen of het Product vervangen zoals uiteengezet in ons garantiebeleid.

8. CONSUMENTENDIENSTEN

Neem voor vragen over een Product of om de garantie te implementeren contact op met onze klantenservice:
- per e-mail via het volgende adres: https://www.rossignol.com/contactus
- per post: SKIS ROSSIGNOL - Service Consommateurs - 98 rue Louis Barran - 38430 Saint Jean de Moirans - Frankrijk.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Alle teksten, berichten, werken, illustraties, werken en afbeeldingen die op onze Website worden gereproduceerd of weergegeven, zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren uitsluitend aan ons toe. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele Eigendomscode, is het bekijken van de Website alleen voor privégebruik toegestaan.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of weergave van onze Website of van alle of een deel van de daarin opgenomen elementen is ten strengste verboden.

De bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de Website worden weergegeven, zijn beschermd onder intellectuele eigendomsrechten. De reproductie of weergave van alle of een deel van de bovengenoemde tekens is ten strengste verboden en moet onderworpen zijn aan voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten.

10. VERANTWOORDELIJKHEID

We zijn aansprakelijk jegens u voor verlies en schade die voorzienbaar is en veroorzaakt is door ons jegens u, in het geval dat we deze Voorwaarden niet naleven en/of als we geen redelijke zorg en bekwaamheid gebruiken bij het ontwerp en de productie en/of het instellen van de Producten, maar we zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet-voorzienbaar is, of in het geval dat u ons onjuiste informatie heeft verstrekt wanneer die informatie vereist is. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat u een Product kocht, zowel wij als u wisten dat dit zou kunnen gebeuren. In het bijzonder zijn we niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van de Producten voor de specifieke doeleinden waarvoor u ze wilt gebruiken, tenzij u en wij hier uitdrukkelijk mee instemmen.

MET BETREKKING TOT SKIBINDINGEN BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERSTREKKEN VAN NAUWKEURIGE INFORMATIE AAN ONS ZODAT WIJ DE JUISTE MONTAGE EN INSTELLINGEN KUNNEN LEVEREN. WE ZULLEN DEZE HANDELINGEN UITVOEREN OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE U ONS HEEFT VERSTREKT TIJDENS HET BESTELPROCES EN IN OVEREENSTEMMING MET DE VASTGESTELDE NORMEN VOOR DE SKI-INDUSTRIE. WE KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT MONTAGE OF AFSTELLINGEN DIE ZIJN GEBASEERD OP ONJUISTE INFORMATIE DIE DOOR U IS VERSTREKT.

ALS DE INFORMATIE DIE U VERSTREKT ONS NIET TOESTAAT OM UW BINDINGEN TE MONTEREN OF AF TE STELLEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GEVESTIGDE NORMEN IN DE SKI-INDUSTRIE, WORDEN UW BINDINGEN GEMONTEERD, MAAR NIET AFGESTELD. HET IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM UW BINDINGEN TE LATEN AFSTELLEN EN TESTEN DOOR EEN SKIPROFESSIONAL VOORDAT U ZE GEBRUIKT.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zakelijke verliezen en/of schade. Wij leveren de Producten alleen voor huishoudelijk en particulier gebruik. Als u de Producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn we jegens u niet aansprakelijk voor gederfde winst of omzet, bedrijfsstilstand of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Hoewel we redelijke inspanningen zullen leveren om de goede werking van onze Website te controleren, garanderen we niet dat de Website ononderbroken, snel of vrij van fouten zal zijn, dat gebreken zullen worden opgelost, of dat de Website vrij is van virussen of bugs. Daarom zijn we niet aansprakelijk voor enig verlies van inhoud of materiaal dat via de Website wordt gedownload of verzonden.

De afbeeldingen op de Website worden louter voor illustratieve doeleinden verstrekt. U wordt geadviseerd de beschrijving van elk Product te raadplegen om de exacte kenmerken ervan te achterhalen en in geval van twijfel contact op te nemen met onze klantenservice.

In het algemeen kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van onze verplichtingen in geval van overmacht of gevolgen van epidemieën of Overheidsbesluiten die onze activiteit belemmeren.

11. DATABESCHERMING

Wij en eShopworld verwerken uw persoonsgegevens voor de exclusieve behoeften van de klantenrelatie wanneer u een Product koopt.

De Medecontroleurs van uw persoonsgegevens wanneer u een Product koopt, zijn de volgende:

SKIS ROSSIGNOL SAS, een vennootschap (Société par Actions Simplifiée) opgericht in Frankrijk en ingeschreven in het handels- en verenigingsregister van Grenoble. Ons bedrijfsregistratienummer is 056 502 958 en ons hoofdkantoor is gevestigd aan 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, FRANKRIJK

EN

U.S DIRECT E-COMMERCE LIMITED (handelend onder de naam eShopWorld), een vennootschap geregistreerd in Ierland met registratienummer 479237 en gevestigd te South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Ierland

De finaliteiten van de gegevensverwerking zijn de volgende: verwerking van uw bestelling, klaarmaken van uw pakket, levering, opvolging van de levering, betaling, beheer en opvolging van het herroepingsrecht, verzoek tot ruilen of retourneren, serviceaanvraag na verkoop, implementatie van de garantie.

De rechtsgrond voor de verwerking is de uitvoering van de verkoopovereenkomst en de bijbehorende diensten en verplichtingen die onder de Voorwaarden worden beschreven.

De verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende:(achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer wanneer u contact met ons of eShopworld moet opnemen) u communiceert met eShopworld bij de aankoop van een Product.

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn onze werknemers en de werknemers van eShopworld die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering en de opvolging van uw bestelling en onderaannemers (inclusief vervoerders) die zijn aangesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van eShopworld. Wij hebben geen controle over de door eShopworld aangestelde onderaannemers voor de uitvoering van uw bestelling; wij nodigen u uit om het privacybeleid van eShopworld te lezen en contact met hen op te nemen voor meer informatie.

Duur: wanneer u een Product heeft gekocht, bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende vijf jaar na uw aankoop om bewijzen te bewaren in geval van geschillen en/of om onze garantieverplichting toe te passen.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet over te dragen aan derden zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

In overeenstemming met de wet 'Informatique et Libertés' van 6 januari 1978 en de Algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 heeft u het recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens, bezwaar tegen de verwerking, overdraagbaarheid op de persoonsgegevens van u die u kunt uitoefenen door rechtstreeks te schrijven naar onderstaand adres. U heeft ook het recht om onder de bij specifiek vastgestelde voorwaarden algemene en specifieke richtlijnen vast te stellen voor de wijze waarop u deze rechten na uw overlijden wilt uitoefenen. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk: www.cnil.fr).

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze klantendiensten: per e-mail via het onderdeel "contact met ons opnemen", via dpo@rossignol.com of per post: SKIS ROSSIGNOL - Consumer Services - 98 rue Louis Barran - 38430 Saint Jean de Moirans - Frankrijk. Sommige gegevens zijn verplicht (aangegeven met een * in de formulieren) en u wordt geïnformeerd dat we uw verzoeken of bestellingen niet kunnen verwerken als deze gegevens niet worden verstrekt.

Raadpleeg onze beleidspagina Persoonsgegevens om op de hoogte te zijn van hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gegevensverwerking die eShopworld zelf uitvoert; wij nodigen u uit om het beleid inzake persoonsgegevens van eShopworld te raadplegen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GERECHTELIJKE PROCEDURES

Op deze voorwaarden is Frans recht van toepassing en u kunt een rechtszaak met betrekking tot het Product/de Producten aanspannen bij de bevoegde rechtbanken van uw Land. Indien in uw Land echter een dwingende wettelijke bepaling bestaat die de consument meer bescherming biedt, dan zal deze bepaling van toepassing zijn in plaats van de minder gunstige Franse wettelijke garanties.