PERSONUPPGIFTER OCH COOKIESSKIS ROSSIGNOL åtar sig att respektera sekretessen för era uppgifter i enlighet med tillämplig lag för skydd av personuppgifter. Dessa villkor (nedan kallade "Villkor", "Villkoren") gäller all er information som kommer att inhämtas och användas av bolaget SKIS ROSSIGNOL samt dess dotterbolag och filialer (nedan kallad "Rossignol", "oss") genom våra produkter och onlinetjänster. Dessa Villkor omfattar alla personuppgifter som samlas in vid besök eller användande av våra hemsidor (nedan gemensamt kallade "Hemsidan") eller andra onlinetjänster eller applikationstjänster för mobil, vid skapande av ett konto eller genomför ett köp online, vid prenumeration av våra nyhetsbrev eller vid deltagande i tävlingar eller event organiserade av Rossignol (nedan kallade "Tjänster", "Tjänsterna).

Genom besök på denna Hemsida, användning av våra Tjänster eller genom tillhandahållande av dina personuppgifter på annat sätt, bekräftar du att du tagit del av och läst Villkoren som beskrivs nedan.I. UPPGIFTSINSAMLING AV ROSSIGNOL

Dina personuppgifter behandlas vid hantering av ditt personliga konto. Om du lämnar ditt samtycke till det kan dina personuppgifter också bli föremål för statistiska undersökningar för att bl.a. användas vid övervakning av kvalitén på våra tjänster samt för kommersiella ändamål. Rossignol är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av dina personuppgifter.

Den lagliga grunden för kontohantering är en att behandlingen är nödvändig för att Rossignol ska kunna uppfylla ett avtal med dig. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för statistiska ändamål är ditt samtycke. Du är medveten om att ditt samtycke alltid kan återkallas. Personuppgifter kan komma att insamlas vid användande av Tjänsterna som tillhandahålls frivilligt (t.ex. kontaktuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress) eller automatiskt (t.ex. vid besök på vår Hemsida, då vi får tillgång till vissa uppgifter såsom din IP-adress, ursprungsland, vilken typ av webbläsare som används samt information om vilken hemsida som besöktes före besöket av vår Hemsida).

Dina personuppgifter som används för kontohantering kommer att sparas under den period du har ett personligt konto hos Rossignol och kommer att raderas ett (1) år efter att du avslutat ditt konto. De personuppgifter som används för statistiska ändamål kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för framställandet av statistiken.

The assembly and delivery of bikes purchased online on www.rossignol.com are carried out by a third party, our partner ALLTRICKS / AVANIS - 7 rue de la Fosse aux Canes - 28200 CHATEAUDUN – FRANCE Mail: contact@alltricks.fr / Tel: +331 30 48 90 07

We inform you that the following personal data: surname, first name, address, email and telephone number will be transferred to our partner for the following purposes: assembly and delivery of bikes. The processing of your personal data will be done in accordance with the GDPR. No other processing by the partner will be carried out and your data will only be kept by the partner for the aforementioned purpose.

II. DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med bestämmelserna i lagen av den 6 januari 1978 om uppgifter, handlingar och friheter samt den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 har du till ditt förfogande rätt att tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, motstånd mot behandlingen samt rätt till invändning mot sådana uppgifter som används för kommersiell prospektering, portabilitet med avseende på personuppgifter som du oroar dig. Slutligen har du rätten att definiera allmänna och specifika riktlinjer som definierar det sätt på vilket du tänker utöva dessa rättigheter efter din död under de villkor som definieras i dekret. Du kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på följande adress: SKIS ROSSIGNOL - 98 rue Louis Barran - 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS (FRANKRIKE) eller skicka ett e-postmeddelande via vår "Kontakta oss" eller på adressen dpo@rossignol.com

Dina personuppgifter bevaras av ROSSIGNOL-gruppen:
• Om du har ett kundkonto: i högst tre år från det ögonblick att ditt konto är inaktivt.
• Om du prenumererar på ett av våra nyhetsbrev under hela prenumerationsperioden.
Du har rätt att lämna in ett klagomål till National Commission for Informatics and Liberties eller den behöriga myndigheten i ditt land.

I alla fall överför vi inte dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Vissa uppgifter är obligatoriska (anges med * i formulärerna), och du informeras om att i deras frånvaro inte kommer vi att kunna behandla din begäran.

III. SÄKERHET

Vi strävar efter att genom att genomföra alla nödvändig tekniska och säkerhetsmässiga åtgärder som krävs för att förebygga och minimera riskerna med att hantera personuppgifter. Dessa åtgärder inkluderar, när så är lämpligt, användning av brandväggar, säker serverinstallation, genomförande av hanteringssystem och processer för lämpliga åtkomsträttigheter, noggrant urval av verktyg och andra åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa lämpligt skydd av personuppgifter mot obehörig användning eller att uppgifterna blir offentliggjorda. Vid onlinetransaktioner används vanliga säkerhetsåtgärder, exempelvis Secure Sockets Layer (SSL), för att säkerställa sekretess och säkerhet vid transaktionerna.

Dessvärre kan brister uppstå och säkerhetsfel inträffa och vi kan inte garantera fullständig säkerhet för personuppgifter. Du måste ta i beaktning att Hemsidan, förutom vid finansiella transaktioner, inte är krypterad.

IV. DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EU

Våra produkter och tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar runt om i världen. Således kan dina personuppgifter överföras utanför Europeiska Unionen. I sådana fall ser vi till att denna överföring sker i enlighet med tillämpligt regelverk, och att en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter alltid tillhandahålls i enlighet med tillämplig lag. Detta sker exempelvis genom användning av standardavtalsklausuler som är antagna av Europeiska Kommissionen.

V. INFORMATION OM COOKIES

Hemsidan installerar automatiskt "cookies" på din dator. "Cookies" är små datafiler där information om hemsidan lagras. Dessa "cookies" registrerar din användning av Hemsidan och lagrar samlad data från ditt besök (sidvisningar, datum och tid för besöket, användning etc.) vilket gör det möjligt för oss att föra statistik och lagra information på Hemsidan.

Du kan vägra att acceptera "cookies" genom inställningarna för din dator enligt följande:

För Mozilla FirefoxTM
1. Välj "Verktyg" och "alternativ"
2. Klicka på "Privat"
3. Klicka på "Cookies" och välj det önskade alternativet

För Microsoft Internet ExplorerTM
1. Välj "Verktyg" > "Internetalternativ"
2. Klicka på "Sekretess"
3. Välj den nivå av sekretess som önskas.

För ChromeTM
1. Välj "Upplaga" > "Inställningar"
2. Klicka på "Personuppgifter"
3. Välj "Cookies"

För SafariTM
1. Välj "Upplaga" > "Inställningar"
2. Klicka på "Personuppgifter"
3. Välj "Cookies"

För OperaTM
1. Välj "inställningar" > "Avancerat" > "Cookies"
2. Välj det alternativ du önskar, acceptera cookies, acceptera endast cookies från den besökta hemsidan, eller avvisa cookies.

Vänligen använd hjälpmenyn för din internetbrowser för mer information.

VI. COOKIES FRÅN TREDJE PARTER OCH SOCIALA NÄTVERK

Vissa av Rossignols partners kommer sannolikt att använda cookies för vissa specifika platser på Hemsidan. Utfärdandet och användandet av dessa cookies regleras i dessa företags separata sekretesspolicys.

I och med att mjukvaruapplikationer från tredje parter finns på Hemsidan, finns möjlighet att både dela innehåll från Hemsidan med andra, men även en möjlighet att dela din åsikt om Hemsidans innehåll. Detta kan exempelvis ske genom att använda knappar märkta "dela" och "gilla", anknutna till olika sociala medier så som Facebook, Twitter etc.

Vi uppmanar dig att ta del av de sociala nätverkens privata sekretesspolicys för att vara fullt medveten om användningsområdena för deras cookies, inklusive användning i reklamsyfte, samt information om den navigationsinformation som kan insamlas genom de sociala nätverkens delningsfunktioner.

VII. ANVÄNDANDE AV PLATSDATA

När du använder Hemsidan via en mobil enhet kan du behöva ange din plats så att vi kan ge dig den mest exakta informationen. Vi delar inte den här platsinformationen med tredje part. Om du inte vill dela platsinformationen kan du alltid inaktivera användningen av platstjänster i programinställningarna.

VIII. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Dessa Villkor ersätter all tidigare information gällande våra rutiner för behandling av personuppgifter. De är inte avsedda att ersätta några andra avtal eller villkor som du kanske har ingått med oss (särskilt gällande köpvillkor). Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor, varpå du kommer att underrättas därom.

loading