E-HANDEL - GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

1. Omfang/ bevismateriale

Disse generelle vilkår og betingelser for salg (heretter benevnt “Vilkår og Betingelser”) gjelder for bestilling av tilgjengelige produkter på Rossignols nettside for salg (heretter benevnt “Produktene”) tilgjengelig via: www.rossignol.com (heretter benevnt “Nettsiden”).

Disse Vilkår og Betingelser gjelder mellom følgende parter (heretter “ Partene”):

- SKIS ROSSIGNOL S.A.S, et aksjeselskap, med en aksjekapital på 76.746.248 Euro, registrert i handels og foretaksregisteret i Grenobel med nummer 056 502 958 og med hovedkontor i 98 rue Louis Barran – 38430 St Jean de Moirans, FRANCE (heretter kalt « Vi»)

- Kunden, definert som enhver person som oppfyller vilkårene i punkt 2.1 og som bestiller via Nettsiden (heretter kalt « Du »).

Disse Vilkår og Betingelser gjelder eksplisitt for bestillinger levert i Norge til kunder som bestiller Produkter til uprofesjonelt bruk. For salg bestemt for profesionelle, henviser vi til de generelle Vilkår og Betingelser for Salg til profesjonelle. Kun myndige personer, ikke underlagt vergemål og som har postadresse i Norge, kan bestille på Nettsiden.

Bestilling på Nettsiden forutsetter din fullstendige og ubetingete aksept av disse Vilkår og Betingelser.

Vilkår for salgsfremmende tilbud som midlertidig tilbys, vil bli angitt på Nettsiden.

Ved din første bestilling på Nettsiden, vil du bli bedt om å opprette en kundekonto. Det vil gi deg en automatisk og direkte tilgang til vårt “Rossignol Club Fidelity” program med vilkår som kan fås via følgende lenke: www.rossignol.com/le-club

Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten varsel å endre disse Vilkår og Betingelser ved ikraftsettelse av nye Vilkår og Betingelser. Det presiseres at enhver bestilling gjort før ikrafttreden av nye Vilkår og Betingelser, vil forutgående Vilkår og Betingelser gjelde. Enhver bestilling gjort på Nettsiden reguleres av de Vilkår og Betingelser som fremkommer på Nettsiden på tidspunktet for bestillingen.

Partene er enig i at skriftlig materiale i elektronisk form skal bli akseptert som bevismateriale på samme måte som skriftlig på papir. Partene er enige i å ta vare på datamateriale for å bevare troverdige og holdbare kopier av all elektronisk utveksling, bestillinger, bekreftelser på bestillinger eller ethvert annet dokument Partene vil kunne bli forpliktet til å utveksle i forbindelse med bestillinger og kjøp gjort på Nettsiden i tråd med disse Vilkår og Betingelser.

2. Bestillinger

2.1. Vilkår

 

For å kunne bestille på Nettsiden må du oppfylle alle følgende vilkår:
- Fylle ut all nødvendig informasjon for betaling, levering og enhver annen informasjon som kreves i forbindelse med opprettelse av en kundekonto;
- Eie et gyldig kredittkort eller en aktiv PayPal konto.

 

2.2 Bestillingsprosedyre – godkjennelsesprosedyre ved bestilling

 

Når du oppretter din kundekonto vil du bli bedt om å lage et passord og din brukerpålogging. Du må sørge for å beskytte passordet og ikke dele det med uvedkommende. Det er viktig å være oppmerksom på at du, hvis du har opptrådt uaktsomt eller med hensikt, er ansvarlig for ethvert kjøp gjort med din pålogging og ditt passord.

Når du er tilkoplet din brukerkonto ved hjelp av din pålogging og ditt passord og etter å ha valgt Produktene ved å klikke på « Legg i handlekurv », følg godkjennelsesprosedyren for bestillingen frem til nettsiden « Din handlevogn/Sammendrag av bestillingen ».

Dersom du ikke er tilkoplet til din kundekonto eller ikke eier en, vil Nettsiden invitere deg til å logge in og opprette en.

Du må validere handlekurven din ved å klikke på "Valider handlekurven min". Deretter går du videre i bestillingsprosessen som vil bli fullført ved inngåelse av salgskontrakten mellom deg og oss. Bestillingsprosessen utføres i 2 trinn :
- Valg av leveringssted.
- Valg av betalingsmetode

Sørg for eventuell korrigering av din bestilling før endelig godkjenning.

Det presiseres at egenskapene ved hvert Produkt er tilgjengelig på dennes nettside.

Før du godkjenner din bestilling vil det komme opp en oppsummering av hovedelementene i bestillingen. Den skal angi en beskrivelse av Produktet, leverings- og fakturaadresse, pris inkludert mva., betalingsmåten, levering og fraktkostnader.

Etter bekreftelse av ovennevnte detaljer, avslutt bestillingen din ved å klikke på den obligatoriske boksen « Jeg aksepterer de generelle Vilkår og Betingelser og er innforstått med at bestilling medfører en betaling» deretter klikker du på «Send bestillingen». Du vil deretter bli henvist til betalingssiden.

Vi forbeholder oss retten til å avvise en bestilling ved brudd på Vilkår og Betingelser, ved feil, uoverensstemmelser i bestillingen (f.eks.: ved bestilling av mengder som er uegnet for privat og familiemessig bruk) hendelser ved betalingen eller mistanke om svindel eller misbruk.

Bestillingen din vil bli bekreftet med en epost fra oss til din oppgitte elektroniske adresse som vil opplyse om bestillingsnummer i tillegg til detaljer vedrørende bestillingen. Sørg for å beholde denne eposten inntil endelig levering av bestillingen. I Hentebutikken eller ved hjemmelevering vil eposten måtte fremvises.

Ved kjøp av Produkter som Pakke:

Ved tilpasset bestilling av Produkter kjøpt som Pakke (ski eller snowboard + bindinger), må du gi opplysninger som er nødvendige for montering og tilpasning av bindingene.

Montering og tilpasning av bindingene baseres på de opplysningene du har gitt oss og bekreftet ved bestillingen din. Det er ditt ansvar å gi oss nøyaktig og korrekt informasjon. Vi er ikke ansvarlig for konsekvensene som kan skyldes en feil tilpasning av bindingene basert på feil informasjon som du har gitt oss i bestillingen din.

Det presiseres at kjøp av tilpasset Produkt kjøpt som Pakke ikke kan returneres (se punkt 5 i Vilkår og Betingelser) og følgelig, må du betale full pris for Produktet og ingen refusjon vil bli gitt.

I tilfelle gitt informasjon ikke tillater tilpasning av bindinger etter gjeldende standarder, vil bindingene dine bli levert uten tilpasning.

Vi minner om at tilpasning må foretas av faglærte.

3. Pris – Betaling – Produktets Tilgjengelighet – Fraktkostnader

3.1 Pris

 

Prisene oppgitt på Nettsiden er i Norsk krone (NOK) og inkluderer ikke fraktkostnader.

Vi forbeholder oss retten til, til enhver tid, å endre prisene, men slik at Produktene vil bli fakturert med den pris som er oppgitt i bestillingen.

Når du er inne må nettsiden « Oppsummering av bestillingen », vil totalprisen på bestillingen fremkomme inkludert skatter (norsk mva.), fraktkostnader og behandlingsgebyr for bestillingen.

Dersom en eller flere skatter eller avgifter blir endret eller det fastsettes nye skatter og avgifter, kan endringen påvirke prisen på Produktet. Ingen skatter eller avgifter som ikke har vært forventet ved inngåelse av bestillingen din kan kreves av deg etterpå.

 

3.2 Fraktkostnader

 

Fraktkostnader og behandlingsgebyr vil variere på Nettsiden under bestillingen avhengig av den valgte leveransen.

Størrelsen på fraktkostnadene blir fastsatt før valg av levering. Fraktkostnadene vil bli lagt til totalbeløpet på bestillingen av Produktene kjøpt på Nettsiden. Alle disse kostnadene vil fremkomme på nettsiden « Oppsummering av bestillingen ».

 

3.3 Betaling

 

Betaling av Produktene gjøres via PayPal eller med kredittkort (Visa, MasterCard eller American Express). Ordrebeløpet debiteres når ordren bekreftes.

Bestillingen ansees som ubetinget og endelig på tidspunktet for online betaling. Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger eller unnlate å levere dersom vi har en du har betalingstviste med deg. Vi presiserer videre at Produktene forblir vår eiendom inntil vi har mottatt fullt oppgjør på vår konto.

Du aksepterer videre å kun motta din faktura i elektronisk form. Du kan se den, laste den ned og skrive den ut via din konto under punkt « Min bestilling ».

Detaljer på ditt kredittkort er kryptert ved hjelp av Secure Socket Layer protocol (SSL) og aldri overført synlig på internett. Betaling gjøres direkte til vår bank som innebærer at ingen bankinformasjon relatert til deg er synlig på Nettsiden. Vi lagrer ikke dine kredittkortdetaljer på vår server. Følgelig må du fylle dem inn på Nettsiden ved hver bestilling.

På tross av datakryptering minner vi deg om at ingen data overførsel gjort online er 100% sikker og at informasjon meddelt online kan potensielt bli fanget opp og utnyttet av andre enn forventet mottaker.

Vi gjør imidlertid vårt beste for å sikre konfidensialitet av persondata og bankinformasjon lagt inn på Nettsiden.

 

3.4 Produkttilgjengelighet

 

Våre Produkter og pristilbud er tilgjengelige så lenge de er vist på Nettsiden, med unntak av spesialtilbud som har en varighet spesifisert på Nettsiden. Du kan finne ut tilgjengeligheten for Produktene på informasjonssiden for hvert Produkt.

Dersom et bestilt Produkt er utilgjengelig forbeholder vi oss retten til, etter å ha informert deg, å annullere bestillingen.

Bestillingene vil bli behandlet og sendt når alle Produktene i bestillingen er tilgjengelige.

4. Levering

Produkter kjøpt på Nettsiden sendes kun til Norge. Levering skjer til den adressen du oppga da du bekreftet bestillingen.

Alle Produktene i samme bestilling leveres samtidig, leveringstiden for en bestilling bestående av flere Produkter vil være den lengste av alle leveringsperiodene indikert i produktbeskrivelsen.

Du kan jevnlig sjekke status for din bestilling på din kundekonto.

Dersom det er umulig å overholde fristen grunnet force majeure eller en tilfeldig begivenhet eller grunnet ekstraordinære omstendigheter, eller en feil som kan tilskrives deg, vil leveringsperioden bli forlenget etter vårt skjønn avhengig av varigheten på hindringen. Vi vil informere deg via epost om hendelsen og opphør av den. Hvis hindringen varer mer enn fire (4) uker, kan du om ønskelig annullere bestillingen. Du vil i så fall ikke ha krav på erstatning.

Produktene leveres til den adressen opplyst i bestillingen i løpet av perioden nevnt på betalingssiden før godkjennelse av bestillingen så vel som i bekreftelseseposten. Leveringsperioden varierer avhengig av valgt leveringsmåte og er gitt på indikativ basis.

Leveringsperioden starter ved mottak av din betaling og kan ikke være lenger enn 7 arbeidsdager.

Det presiseres at Produkter som tilpasses kan kreve lenger behandlingstid som kan innebære en lenger leveringstid.

Ved forsinket levering vil du bli informert av vår Kundeservice som vil opplyse om den nye planlagte leveringsdagen. Vi er uansett ikke ansvarlig for forsinket levering som skyldes at du har gitt oss ufullstendig eller feil adresse.

Ved overskridelse av leveringsperioden med mer enn syv dager, som følge av en force majeure situasjon, kan du be om heving av kjøpet etter vilkårene i § 23 i Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 og få refundert allerede betalte beløp. Refusjon av beløpet vil bli gjort innen fjorten (14) dager etter mottak av Produktet i sin opprinnelige stand og innpakning.

Ved levering fra transportør der mottakers tilstedeværelse er nødvendig, vil transportøren kontakte deg for å avtale levering senest innen tretti (30) dager fra godkjennelsesdagen for bestillingen. Vi kan ikke holdes ansvarlig for hindringer som skyldes din egen feil.

Leveringen er gjennomført ved mottak av bestillingen på adressen oppgitt av deg.

Du må informere transportøren om ethvert forbehold vedrørende det leverte Produktet (f.eks.: ødelagt innpakning av Produktet eller at den allerede er åpnet). Forbehold skal uttrykkelig noteres på leveringsdokumentet.

5. Angrerett

Angreretten kan ikke benyttes ved kjøp av tilpasset Produkt. Vi minner om at tilpassede produkter er ethvert Produkt som er gjenstand for endringer og justeringer på en irreversible måte og særlig alle perforerte og justerte Produkter i tråd med indikasjoner gitt av kunden i bestillingen.

 

5.1 Vilkår

 

Med unntak av tilpassede Produkter, har du 30 kalenderdagers angrerett på Produkter kjøpt på Nettsiden, beregnet fra mottak av Produktet. Du må bekrefte din bruk av angreretten ved å kontakte Kundeservice på følgende nettadresse www.rossignol.com/contactus før utløpet av perioden. Kundeservice vil opplyse om prosedyren for bruk av angreretten og gi deg et returnummer som vil bekreftes på epost.

Du kan også sende din beskjed i brev til følgende adresse: SKIS ROSSIGNOL – Customer Service - 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – France.

Du kan benytte følgende format (formatet er ikke obligatorisk):

Format ved angrerett

— Til SKIS ROSSIGNOL – Customer Service - 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – France og, hvis tilgjengelig dens fax nummer og epost adresse:

— Jeg informerer deg herved om at jeg vil benytte angreretten på kontrakten vedrørende kjøp av følgende Produkter: …………………………………………………………………………………………………………..
— Bestilt den …………………………….. /mottatt den ……………………………..
— Ordrenummer: —
— Kundens navn:
— Kundens adresse:
— Kundens signatur:


Uansett valgt leveringsmåte (hjemme eller til Oslo Rossignol Butikk), må du, ved bruk av angreretten, returnere til oss Produktet innen tretti (30) dager beregnet fra tretti (30) dager beregnet fra beregnet fra mottak av Produktet.

Retur skal gjøres til: Rossignol Norway AS, Ole Deviks vei 6 b/c, 0666 Oslo - Norway

Produktet må, sammen med returnummeret, returneres til ovennevnte adresse i sin originale innpakning (inkludert tilbehør og brukerveiledning) og i feilfri tilstand for å muliggjøre videresalg.

Ved flere bestillinger (av flere Produkter), starter angreretten ved mottak av det siste Produktet. Du kan måtte betale returfrakt. Informasjon om dette er presisert på Nettsiden avhengig av hendelsen: www.rossignol.com/rossignol-shipping-returns

Vi forbeholder oss retten til å avslå retur av Produktet og ikke foreta refusjon:
- I tilfellet brudd på ovennevnte prosedyre for angreretten;
- Hvis vår Kundeservice ikke klarer å identifisere deg eller bestillingen (ordrenummer, retur nummer, kontaktdetaljer el.l.) grunnet manglende informasjon;
- Hvis Produktet ikke er i sin opprinnelige innpakning og i opprinnelig stand (dokumenter og tilbehør).

Fratrekk i refusjonen kan gjøres dersom Produktet tydelig er blitt prøvd utover enkel testing.

Tilbakebetaling av beløpet for Produktet (og de innledende leveringsgebyrene) vil bekreftes på epost innen fjorten (14) dager beregnet fra den dag du informerte oss om din angrerett. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å utsette tilbakebetaling inntil den dag vi har mottatt Produktet.

Ved delvis angrerett av bestillingen, vil vi kun tilbakebetale prisen for Produkter som er gjenstand for angreretten.

Ved angrerett på en 3-delt betalingsordre, vil vi refundere beløp som allerede er betalt og forbeholder oss retten til å kansellere beløp som ikke er betalt.

Vi forbeholder oss muligheten til å refundere ekspress-levering til standard leveringspriser.

Du kan også velge å motta en kreditnota på verdien av det returnerte Produktet, kun gyldig ved neste kjøp på Nettsiden. Kreditnota kan sees på din kundekonto under punkt « Mine kreditnotaer ».

6. Garantier

Vi minner om at Produkter som krever tilpasninger eller justeringer må gjøres av fagfolk.

Alle beskrivelser tilknyttet bruk av Produktet og særlig sikkerhetsregler er spesifisert i brukermanualen levert med Produktet.

 

Lovbestemte garantier

 

De preseptoriske generelle reglene i § 16 i forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 gjelder for dette kjøpet:

Ǥ 16. Mangel

Tingen har en mangel dersom
a) den ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15
b) selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som han eller hun burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet
c) den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet
d) nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med tingen.
Første ledd bokstav c gjelder tilsvarende for opplysninger noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd.

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe han eller hun kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet.

Forbrukeren kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe som har sin årsak i materialer som er levert av forbrukeren. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren på grunn av materialenes uegnethet burde ha frarådet bruken av dem.

§ 15. Tingens egenskaper

Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

Hvis det ikke følger noe annet av avtalen, skal tingen
a) passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til
b) svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper
c) passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, hvis selgeren har akseptert dette formålet eller forbrukeren ellers har hatt rimelig grunn til å bygge på selgerens sakkunnskap og vurdering
d) ha egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem en prøve eller modell
e) være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen
f) være i samsvar med offentligrettslige krav som stilles i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov på den tid kjøpet inngås, hvis ikke forbrukeren har til hensikt å anvende tingen på en slik måte at kravet er uten betydning
g) være fri tredjepersons rett i tingen, for eksempel eiendomsrett eller panterett. Likeså skal tingen være fri tredjepersons krav på å ha rett i tingen når dette bestrides, unntatt når kravet er klart ugrunnet.»


Følgende er ikke å anse som mangler:
- Feil grunnet manglende overholdelse av monteringsinstruksjonen eller instruksjonen for bruk og vedlikehold;
- Feil som følge av feil justering av bindingene som ikke er gjort av oss eller utført på grunnlag av feil informasjon gitt når du har bestilt en Pakke;
- Feil grunnet bruk av et Produkt som ikke er i overensstemmelse med formålet;
- Enhver skade som skyldes ødeleggelse under transporten som kunden ikke har opplyst til transportøren ved levering eller etterpå i epost til oss, grunnet feilaktig montering, grunnet endringer gjort til Produktet, grunnet uaktsomhet, grunnet ulykke, grunnet vanlig slitasje og grunnet feil bruk.

 

Håndheving av garantiene

 

Under garantiene forplikter vi oss til, avhengig av ditt valg å:

- Tilbakebetale pengene for Produktet i sin helhet (med tilbakelevering av Produktet som angitt i punkt 5) eller å utstede en kreditnota på beløpet for det opprinnelige kjøpte Produkt gyldig for neste bestilling på vår Nettside.

- Reparere Produktet hvis mulig og sende det tilbake til deg på oppgitt adresse.

7. Kundeservice

For å legge inn en forespørsel om ettersalgsservice, vennligst kontakt vårt kundesenter på telefonnummeret angitt på hjemmesiden vår.

Du kan også kontakte vårt kundesenter :
- på følgende nettadresse www.rossignol.com/contactus
- med brev til : SKIS ROSSIGNOL – Customer Service- 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – France.

8. Opphavsrett

Enhver tekst, kommentarer, arbeid, illustrasjon, bilde og kunstverk reprodusert eller vist på vår Nettside er beskyttet med opphavsrett og er vår eksklusive eiendom. Følgelig, og i henhold til den franske åndsverkloven er det for privat bruk kun tillatt å se på vår Nettside.

Enhver kopiering, reproduksjon eller fremstilling av vår Nettside eller noen av elementene presentert på Nettsiden, helt eller delvis, er forbudt.

Forretningsnavn, merkevarer og særegne tegn reprodusert på Nettsiden er beskyttet etter åndsverkloven. Reproduksjon eller fremstilling, helt eller delvis av de ovennevnte ting er helt forbudt og underlagt forutgående skriftlig fullmakt fra eieren av rettighetene.

9. Ansvar

Vi er ikke ansvarlig for ulemper eller skader som følge av bruken av internett, særlig driftsstans, uvedkommendes påvirkning eller datavirus som påvirker tilgang til funksjoner på Nettsiden.

Bilder vist på Nettsiden er illustrasjoner. Vi anbefaler at du leser beskrivelsen av hvert Produkt for å skjønne deres nøyaktige egenskaper og i tilfelle tvil, kontakte vår Kundeservice.

Nettsiden kan inneholde lenker til ubekreftede eller uredigerte tredjemanns nettsider. Slike lenker er kun opplyst for din beleilighet. Det kan ikke og skal ikke bli fortolket som en uttrykkelig eller underforstått godkjennelse av disse nettsidene, deres innhold eller noen tjenester eller Produkter gitt på dem.

Vi er ikke ansvarlig for brudd på våre plikter i tilfelle av en tilfeldig hendelse eller en force majeure situasjon, avbrudd, helt eller delvis streik særlig i posttjenesten, transport og/eller kommunikasjonsfremgangsmåter, brann eller oversvømmelse.

10. Beskyttelse av Personopplysninger

På grunnlag av utførelsen av salgskontrakten under kjøpene dine på nettstedet og vår berettigede interesse for å implementere våre aktiviteter, informerer vi deg om at vi samler inn og behandler dine personlige for behovene i styringen av din ordre og mer generelt for behovene til kundeforholdsadministrasjon: oppretting av kontoer, ordretaking, levering, leveringssporing, betaling, styring og sporing angrerett, bytteforespørsel eller retur, serviceforespørsel. Disse personopplysningene er: etternavn, fornavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Denne informasjonen kan overføres til selskapene som bidrar til vårt forhold, spesielt rådgivningsservicen (for levering i butikken) eller andre selskaper som har ansvar for utførelsen av visse tjenester på våre vegne (du vil bli informert i dette tilfellet).

I samsvar med loven 'Informatique et Libertés' av 6. januar 1978 og den generelle databeskyttelsesforordningen av 27. april 2016, har du rett til å få tilgang til, rette, slette eller begrense behandlingen av dine data. motstand mot behandlingen, portabilitet på personopplysningene som angår deg som du kan utøve ved å skrive direkte til adressen som er angitt nedenfor. Du har også rett til å definere generelle og spesifikke retningslinjer som definerer måten du har til hensikt å utøve disse rettighetene etter din død på de vilkår som er definert ved dekret. Endelig har du rett til å inngi en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Dataene dine blir oppbevart så lenge kundekontoen din er aktiv på nettstedet. Dataene dine blir slettet etter 3 års inaktivitet med mindre annet er forskrevet i loven. Du kan be om sletting av kontoen din eller noen av dataene dine når som helst i samsvar med prosedyren beskrevet her. Du kan også endre kontoinformasjonen din direkte på nettstedet. Eventuell sletting av kontoen må gjøres via e-post til våre forbrukertjenester.

• på følgende nettadresse www.rossignol.com/contactus
• Pr. post: SKIS ROSSIGNOL - Consumer Services - 98 rue Louis Barran - 38430 Saint Jean de Moirans - France.

Du kan også endre informasjonen på din kundekonto direkte på Nettsiden. Enhver fjerning av en kundekonto må gjøres ved henvendelse på mail til vår Kundeservice.

11. Tvist

Disse Vilkår og Betingelser og forholdet mellom Partene reguleres etter norsk lov. I tilfelle tvist har norsk domstol eksklusiv jurisdiksjon.

12. Beskyttelsesklausul

I tilfelle en klausul i disse Vilkår og Betingelser erklæres ugyldig fortsetter de andre klausulene å gjelde.