Generelle vilkår og betingelser for E-handel

1. ANVENDELSESOMRÅDE

Disse Generelle vilkår og betingelser for salg (herefter benævnt «Vilkår») gælder for køb af produkter, der er tilgængelige på vores websted (herefter benævnt «Produkt( er)»), der kan tilgås via følgende link: www.rossignol.com (herefter benævnt "Webstedet").

Disse Vilkår gælder mellem parterne (herefter benævnt "Parterne") defineret nedenfor:

- SKIS ROSSIGNOL, et selskab (Société par Actions Simplifiée), der er registreret i Frankrig og registreret i handels- og selskabsregistret i Grenoble. Vores firmas registreringsnummer er 056 502 958, og vores hovedkontor er 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, FRANKRIG. Vores registrerede momsnummer er FR28056502958 (herefter benævnt «os» eller "vi” eller "vores”),

- Forbrugeren defineres som enhver fysisk person, der opfylder betingelserne i artikel 2.1 og afgiver en ordre via Webstedet (herefter "du" eller "din").

Vilkårene gælder udelukkende for ordrer leveret i Danmark (”Landet”)for den fysiske person, der erhverver Produkter til ikke-professionel brug. Derfor er det kun fysiske personer, der køber et Produkt til formål, der ikke falder inden for omfanget af deres kommercielle, industrielle, håndværksmæssige eller liberale aktivitet, der målrettes her. For salg, der er beregnet til professionelle, henviser vi til de generelle vilkår og betingelser, der er forbeholdt professionelle. Kun juridisk myndige personer, der ikke er under værgemål, og som har en postadresse i Landet, må afgive ordrer på Webstedet.

Du er informeret om, at vi har valgt at betro udførelsen af din ordre, fra validering til levering (herunder potentiel returnering) til vores globale e-handelspartner, U.S DIRECT E-COMMERCE LIMITED (som handel, eShopWorld), en virksomhed der er registreret i Irland med registreringsnummer 479237 og med sit registrerede kontor i South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irland (“eShopworld”).

Du skal acceptere de Generelle vilkår og betingelser for eShopworld, når du køber et Produkt, da din ordre foretages mellem dig og eShopworld. Gældende lovgivning mellem dig og eShopworld er angivet inden for dennes Generelle vilkår og betingelser for salg.

Du er informeret om, at fransk lov finder anvendelse på Vilkårene, særligt de punkter vedrørende ansvar og garanti, der gjaldt mellem dig og os, når du har købt et Produkt. Derfor henviser alle referencer til love og administrative bestemmelser, der er udtrykt heri, til fransk lovgivning. Ikke desto mindre, hvis en obligatorisk bestemmelse, der er mere gunstig for forbrugeren, er gældende i landet, gælder denne obligatoriske bestemmelse.

Det faktum, at du afgiver en ordre via Webstedet, indebærer, at du accepterer disse Vilkår fuldt ud og uden forbehold.

Vi kan til enhver tid ændre eller opdatere disse Vilkår for at overholde loven eller for at opfylde vores ændrede forretningskrav uden varsel til dig. Du er informeret om, at du og vi er bundet af de Vilkår, der er tilgængelige på vores Websted på det tidspunkt, hvor du afgiver ordren, bortset fra hvad der udtrykkeligt er fastsat i den obligatoriske bestemmelse, der gælder fra tidspunktet for offentliggørelsen.

Parterne er enige om, at skriftlig dokumentation i elektronisk form kan godtages på samme grundlag som skriftlig dokumentation på papir. Parterne er enige om at opbevare de elektroniske registreringer, så de kan udgøre pålidelige og varige kopier i henhold til artikel 1379 i den franske civillov af enhver elektronisk udveksling, ordre, ordrebekræftelse eller ethvert andet dokument, som parterne kan udveksle i forbindelse med ordrer og køb foretaget på Webstedet i overensstemmelse med disse Vilkår.

2. ORDRER

2.1 Betingelse

 

For at kunne afgive en ordre på køb af Produkter skal du opfylde følgende kumulative betingelser:
- udfylde alle de oplysninger, der er nødvendige for betaling, leveringssted, valg af betalingsmetode og andre oplysninger, der kræves på betalingssiden administreret af eShopworld for at kunne behandle ordrerne;
- have et gyldigt kreditkort eller en aktiv PayPal-konto.

 

2.2 Procedure for afgivelse af ordrer – Validering af ordrer

 

Når du har markeret de(t) valgte Produkt(er) ved at klikke på linket "Tilføj til kurv", omdirigeres du til betalingssiden, som ejes og administreres af eShopworld. Derefter følger du ordreprocessen, som afsluttes med indgåelsen af salgskontrakten mellem dig og eShopworld. Ved betalingsprocessen vil du blive faktureret af eShopworld for produktet/produkterne, forsendelsen og eventuelle afgifter og skatter, der gælder i dit land. Husk på, at din transaktion vil være mellem dig og eShopworld. Dit kredit-/betalingskort eller anden betalingsmetode vil blive faktureret af eShopworld, og gebyrer på dit kontoudtog vil blive ledsaget af beskrivelsen "eShopWorld", "eSW” eller lignende.

 

2.3 Advarsel: Personligt Produkt (Produkt købt i sæt)

 

Vi henleder din opmærksomhed på det faktum, at personlige Produkter:
• Ikke kan returneres OG
• Vil blive monteret og/eller justeret og/eller samlet i overensstemmelse med de tekniske regler OG på grundlag af de oplysninger, du har givet os. Vores ansvar og garanti kan ikke udøves i tilfælde af konsekvenser af en forkert justering af bindingerne foretaget på grundlag af de forkerte data, du har givet os.

 

Hvad er et personligt Produkt?:

 

Et personligt Produkt betyder ethvert Produkt, der er tilpasset eller modificeret på en irreversibel måde og især ethvert produkt, der er boret og samlet i henhold til kundens specifikationer, der blev overført på tidspunktet for afgivelse af ordren. Produkter købt i sæt (ski og/eller snowboard + bindinger), er personlige Produkter, for hvilke du skal udfylde de data, der er nødvendige for montering og justering af bindingerne.

Montering og justering af bindingerne vil blive udført på grundlag af de oplysninger, du vil have sendt os og bekræftet, da du afgav din ordre. Det er derfor dit ansvar at give os nøjagtige og korrekte oplysninger. Vi kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af en forkert justering af bindingerne foretaget på grundlag af fejlagtige oplysninger, som du har kommunikeret til os på tidspunktet for din ordre.

Det er angivet, at ethvert personligt produkt, der er købt i sæt, ikke kan returneres, og at du derfor skal betale prisen for dette Produkt i sin helhed, og at der ikke vil blive foretaget nogen refundering.

I tilfælde af at de oplysninger, du har sendt til os, ikke tillader justering af bindingerne i henhold til de gældende standarder, vil dine bindinger blive leveret samlet, men ikke justeret.

Vi minder dig om, at justeringen skal udføres af en professionel.

3. PRODUKTERNES TILGÆNGELIGHED

Vores tilbud om Produkter og priser er gyldige, så længe de er synlige på Webstedet, bortset fra særlige operationer, hvis gyldighedsperiode er angivet på Webstedet. Du rådes til at kontrollere tilgængeligheden af de solgte Produkter på informationssiden for hvert Produkt.

Hvis du har afgivet en ordre på et produkt, der er midlertidigt utilgængeligt, forbeholder vi os ret til at bede eShopworld om at annullere din ordre, forudsat at vi informerer dig.

Hele ordren vil først blive behandlet og afsendt, når alle Produkterne i den pågældende ordre er tilgængelige.

Betingelserne for de midlertidigt foreslåede kampagnetilbud vil blive specificeret på Webstedet.

4. PRIS – BETALING – OVERFØRSEL AF RISICI OG OVERDRAGELSE AF EJENDOMSRET

4.1 Pris

 

Priser, der vises på Webstedet, er angivet i euro inklusive moms, men inkluderer ikke leveringsomkostninger, samt, hvis dit land ikke er placeret i EU, eventuelle yderligere skatter og vekselgebyrer, hvor det er relevant.

Vi forbeholder os ret til at ændre priserne til enhver tid, men Produkterne vil under alle omstændigheder blive faktureret på grundlag af den gældende, viste pris på Webstedet på det tidspunkt, hvor ordren afgives.

Hvis en eller flere skatter eller bidrag skulle blive ændret samt i tilfælde af nye skatter eller bidrag, kan denne ændring blive videregivet til salgsprisen for Produkterne.

Vi oplyser dig om, at vi ikke har kontrol over leveringsomkostningerne og de ekstra gebyrer og/eller skatter. Hvis du har spørgsmål om det, bedes du venligst se de Generelle vilkår og betingelser for salg for eShopworld.

 

4.2 Betaling

 

Der henvises til de Generelle vilkår og betingelser for salg for eShopworld, som var gældende på tidspunktet for din ordre. Betaling for Produkterne sker på eShopworlds betalingsside, i overensstemmelse med eShopworlds krav og på dennes eneansvar.

5. LEVERING

Vi klargør kun pakken. Se leveringsbetingelserne i de Vilkår og betingelser for salg for eShopworld, der er gældende på tidspunktet for din ordre. eShopworld håndterer levering på eget ansvar.

6. FORTRYDELSESRET

Uanset om det modsatte er angivet i eShopworlds Vilkår og betingelser for salg, har du udtrykkeligt ret til at udøve din fortrydelsesret i tredive (30) kalenderdage efter din modtagelse af Produkterne.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, henvises der til de Vilkår og betingelser for salg for eShopworld, der var gældende på tidspunktet for din ordre, og du bedes følge vejledningen heri.

Udøvelsen af fortrydelsesretten er udtrykkeligt udelukket for ethvert personligt Produkt. Der mindes om, at personligt Produkt omfatter ethvert Produkt, der er tilpasset eller modificeret på en irreversibel måde, og især ethvert Produkt, der er boret og samlet i henhold til kundens specifikationer, der blev overført på tidspunktet for afgivelse af ordren, ligesom Produkter købt i sæt (se artikel 2.3 ovenfor).

7. GARANTI

Du er informeret om, at egenskaberne for hvert Produkt er tilgængelige online under beskrivelsen af det nævnte Produkt.

Det Produkt, du har købt via vores Websted, er dækket af juridiske garantier, hvortil kan føjes en kommerciel garanti for udpegede Produkter, når dette udtrykkeligt er angivet enten på Produktbladet eller på Webstedet. Ved anvendelse af enhver garanti vil det være obligatorisk at du kan fremlægge bevis for køb af Produktet.

ADVARSEL: de garantier, der præsenteres heri, gælder udelukkende for vores forbrugere, som er fysiske personer, der køber et Produkt til formål, der ikke falder inden for omfanget af deres kommercielle, industrielle, håndværksmæssige eller liberale aktivitet. Du er informeret om, at de garantier, du er berettiget til, er underlagt fransk lov. Hvis der i dit land findes en obligatorisk lovbestemmelse, som er mere beskyttende for forbrugerne, vil denne bestemmelse dog finde anvendelse i stedet for de mindre fordelagtige franske, lovmæssige garantier.

Du kan finde vores garantipolitik her: https://www.rossignol.com/warranty

Forudsat at betingelsen for at udøve garantierne indsamles, vil eShopworld efter vores anvisning enten refundere dig eller erstatte Produktet som angivet i vores garantipolitik.

8. KUNDESERVICE

For spørgsmål om et Produkt eller for at anvende garantien bedes du venligst kontakte vores Kundeserviceafdeling:
- pr. e-mail på følgende adresse: https://www.rossignol.com/contactus
- pr. post : SKIS ROSSIGNOL – Service Consommateurs – 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – Frankrig.

9. INTELLEKTUEL EJENDOM

Alle tekster, kommentarer, værker, illustrationer, værker og billeder, der er gengivet eller repræsenteret på vores Websted, er beskyttet af ophavsret og tilhører udelukkende os. Som sådan og i overensstemmelse med bestemmelserne i Regler for intellektuel ejendom er det kun tilladt at fremvise Webstedet til privat brug.

Enhver fuldstændig eller delvis reproduktion eller gengivelse af vores Websted eller af alle eller dele af de elementer, der er indeholdt deri, er strengt forbudt.

De firmanavne, varemærker og særskilte tegn, der gengives på Webstedet, er beskyttet i henhold til intellektuelle ejendomsrettigheder. Reproduktion eller gengivelse af alle eller en del af ovennævnte tegn er strengt forbudt og skal være betinget af forudgående skriftlig tilladelse fra rettighedshaveren.

10. ANSVARLIGHED

Vi er ansvarlige over for dig for forudsigeligt tab og skader forårsaget af os over for dig, i tilfælde af at vi ikke overholder disse Vilkår og/eller hvis vi undlader at bruge rimelig omhu og dygtighed på design og fremstilling og/eller opsætning af Produkterne, men vi er ikke ansvarlige for ethvert tab eller enhver skade, der ikke er forudsigelig, eller i tilfælde af at du har givet os forkerte oplysninger, når disse oplysninger er nødvendige. Tab eller skade kan forudses, hvis det enten er indlysende, at det vil ske, eller hvis både vi og du på det tidspunkt, hvor du købte et Produkt, vidste, at det kunne ske. Særligt er vi ikke ansvarlige for Produkternes egnethed til de specifikke formål, som du har til hensigt at anvende dem til, medmindre du og vi udtrykkeligt er enige om det.

MED HENSYN TIL SKIBINDINGER ER DU ANSVARLIG FOR AT GIVE NØJAGTIGE OPLYSNINGER TIL OS, SÅ VI KAN FORETAGE DEN KORREKTE MONTERING OG INDSTILLINGER. VI UDFØRER DISSE OPERATIONER PÅ GRUNDLAG AF DE OPLYSNINGER, DU HAR GIVET OS UNDER BESTILLINGSPROCESSEN, OG I OVERENSSTEMMELSE MED ETABLEREDE SKIBRANCHESTANDARDER. VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF MONTERING ELLER JUSTERINGER, DER ER BASERET PÅ FORKERTE OPLYSNINGER FRA DIG.

HVIS DE OPLYSNINGER, DU GIVER, IKKE GIVER OS MULIGHED FOR AT MONTERE ELLER JUSTERE DINE BINDINGER I OVERENSSTEMMELSE MED ETABLEREDE SKIBRANCHESTANDARDER, VIL DINE BINDINGER BLIVE MONTERET, MEN IKKE JUSTERET. DET ER DIT EGET ANSVAR AT FÅ DINE BINDINGER JUSTERET, TESTET AF EN SKIPROFESSIONEL, FØR DU BRUGER DEM.

Vi er ikke ansvarlige for forretningsmæssige tab og/eller skader. Vi leverer kun produkterne til husholdnings- og privat brug. Hvis du bruger Produkterne til kommercielle, forretningsmæssige eller videresalgsformål, har vi intet ansvar over for dig for driftstab, omsætningstab, driftsforstyrrelse eller tab af forretningsmulighed.

Selvom vi vil gøre en rimelig indsats for at kontrollere, at Webstedet fungerer korrekt, garanterer vi ikke, at Webstedet vil være uforstyrret, langsomt eller fejlfrit, eller at eventuelle fejl vil blive rettet, eller at Webstedet er fri for vira eller fejl. Derfor er vi ikke ansvarlige for eventuelle tab af indhold eller materiale, der downloades eller overføres via Webstedet.

Billederne på Webstedet er udelukkende til illustration. Du rådes til at læse beskrivelsen af hvert Produkt for at finde ud af dets præcise egenskaber, og i tvivlstilfælde bedes du venligst kontakte vores kundeservice.

Generelt kan vi ikke holdes ansvarlige for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i tilfælde af force majeure eller virkninger som følge af epidemier eller statslige beslutninger, der hindrer vores aktivitet.

11. DATABESKYTTELSE

Vi og eShopworld behandler dine persondata udelukkende til brug for kundeforholdet, når du køber et Produkt.

Medkontrollørerne af dine persondata, når du køber et Produkt, er følgende:

SKIS ROSSIGNOL SAS, et selskab (Société par Actions Simplifiée), der er registreret i Frankrig og registreret i Handels- og selskabsregistret i Grenoble. Vores firmas registreringsnummer er 056 502 958, og vores hovedkontor er 98 rue Louis Barran, 38430 St Jean de Moirans, FRANKRIG

OG

U.S DIRECT E-COMMERCE LIMITED (som handel, eShopWorld), en virksomhed registreret i Irland med registreringsnummer 479237, hvis registrerede kontor ligger South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Irland

De endelige resultater af databehandlingen er følgende: behandling af din ordre, klargøring af din pakke, levering, opfølgning af levering, betaling, forvaltning og opfølgning af fortrydelsesretten, anmodning om ombytning eller returnering, anmodning om eftersalgsservice, gennemførelse af garantien.

Retsgrundlaget for behandlingen er udførelsen af salgskontrakten og tilhørende tjenester og forpligtelser beskrevet i Vilkårene.

De behandlede persondata er følgende: (navn, fornavn, postadresse, e-mail eller telefonnummer, når du har brug for at kontakte os eller eShopworld) du kommunikerer med eShopworld, når du køber et Produkt.

Modtagerne af dine personodata er vores medarbejdere og eShopworld's medarbejdere, der er direkte involveret i udførelsen, opfølgningen af din ordre, og underleverandører (herunder transportører), der er udpeget under eShopworlds eneansvar. Vi har ingen kontrol over de underleverandører, som eShopworld har udpeget til udførelsen af din ordre; vi opfordrer dig til at læse eShopworlds privatlivspolitik og kontakte dem for at få yderligere oplysninger.

Varighed: Når du har købt et Produkt, opbevarer vi dine persondata i fem år fra dit køb for at opbevare beviser i tilfælde af retssager og/eller for at anvende vores garantiforpligtelse.

Vi forpligter os til ikke at overføre dine persondata til tredjepart uden dit forudgående og udtrykkelige samtykke.

I henhold til loven "Informatique et Libertés" af 6. januar 1978 og den generelle forordning om databeskyttelse af 27. april 2016 har du ret til at få adgang til, berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen, overføre persondata om dig, som du kan udøve, ved at skrive direkte til den adresse, der er angivet nedenfor. Du har også ret til at definere generelle og specifikke retningslinjer, der definerer den måde, hvorpå du agter at udøve disse rettigheder efter din død på de betingelser, der er fastsat ved dekret. Endelig har du ret til at indgive en klage hos den kompetente tilsynsmyndighed (i Frankrig: www.cnil.fr).

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte vores Kundeservice: via e-mail i vores sektion "kontakt os" eller til dpo@rossignol.com eller pr. post: SKIS ROSSIGNOL – Consumer Services – 98 rue Louis Barran – 38430 Saint Jean de Moirans – Frankrig. Nogle data er obligatoriske (angivet med et * i formularerne), og du bliver informeret om, at vi ikke kan behandle dine anmodninger eller ordrer, hvis de ikke findes.

Vi henviser til vores Privatlivspolitik for oplysninger om, hvordan vi behandler dine persondata.

Vi er ikke ansvarlige for den databehandling, der udføres af eShopworld på egen vis; vi inviterer dig til at konsultere eShopworlds persondatapolitik.

12. GÆLDENDE LOV OG RETSSAGER

Disse Vilkår reguleres af fransk lov, og du kan anlægge sag vedrørende Produktet/Produkterne ved de rette domstole i dit land. Hvis der i Landet findes en obligatorisk lovbestemmelse, som er mere beskyttende for forbrugerne, vil denne bestemmelse dog finde anvendelse i stedet for den mindre fordelagtige franske lovbestemmelse.